Polityka prywatności

Osoby korzystające w jakikolwiek sposób z serwisu Gazon.pl akceptują zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Szanujemy naszych klientów i ich prawo do prywatności, dlatego został stworzony ten dokument . Przedstawia on w jaki sposób oraz w jakim celu są wykorzystywane informacje o użytkownikach naszego serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. Każdą osobę korzystającą z tego serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Wszelkie zmiany w treści Polityki Prywatności nie wpływają na zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy też adresowych użytkowników/klientów Gazon.pl


Dane osobowe

W czasie korzystania z naszych stron możemy poprosić o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.

W przypadku składania zamówienia w naszym sklepie zawsze należy wpisywać pełne dane osobowe, ponieważ tylko tak wypełnione zamówienia podlegają realizacji.

Dane osobowe naszych użytkowników są umieszczone w zabezpieczonej bazie danych i żadna nieupoważniona osoba nie ma do nich dostępu. Gromadzenie tych danych jest wykonywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ).

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają nasze reklamy w witrynach internetowych. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w gazon.pl. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookie Google na stronie wyłączania opcji reklam Google.

WAŻNE
Każda osoba w dowolnej chwili posiada prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych.