Mieszanka KS-14 podsiewowa

  • szt.
  • 166,00 zł

Mieszanka traw bez motylkowych przeznaczona do odnowy użytków zielonych metodą podsiewu na glebach średnich i żyznych.

W mieszance KS-14 zastosowano gatunki o najszybszym tempie wzrostu, najwyższym plonowaniu oraz wysokiej wartości pokarmowej.KS-14 przeznaczona jest do rekultywacji trwałych łąk i pastwisk metodą podsiewu. PODSIEW NALEŻY WYKONYWAĆ TYLKO WIOSNĄ, JAK NAJWCZEŚNIEJ , NAJLEPIEJ NATYCHMIAST PO STOPNIENIU ŚNIEGU. KAŻDY TYDZIEŃ ZWŁOKI SKUTKUJE DUŻYM SPADKIEM ILOŚCI WYKIEŁKOWANYCH WSIEWEK, SPOWODOWANY ICH TŁUMIENIEM PRZEZ SZYBKO ROSNĄCE O TEJ PORZE ROŚLINY, POMIĘDZY KTÓRE WYKONUJE SIĘ PODSIEW. Metodę podsiewu zaleca się w przypadku 40%-60% degradacji runi, znacznego zachwaszczenia lub gdy nie ma możliwości wykonania orki i pełnego obsiewu. Tak odnowiona łąka lub pastwisko w zasadniczy sposób zwiększa swój potencjał produkcyjny dostarczając paszy o zdecydowanie lepszej jakości, już w pierwszym roku po wykonaniu podsiewu.Mieszanka KS-14 może być również wykorzystana do siewu po orce na gruntach ornych w celu założenia 3-4 letniego użytku przemiennego o wysokim plonowaniu.

Skład:

  • Życica trwała 4N śr.późna 20%
  • Życica trwała 4N śr.wczesna 20%
  • Życica trwała 2N   20%
  • Życica mieszańcowa 4N   30%
  • Życica wielokwiatowa 4N   10%
Podane składy mieszanek mogą ulec zmianie w zależności od dostępności składników, nie zmienia to jednak przeznaczenia ani charakteru mieszanki.