Groch siewny

  • szt.
  • 95,00 zł

Uprawiany dla celów spożywczych i na paszę dla zwierząt.

Uprawiany dla celów spożywczych i na paszę dla zwierząt.

Podane składy mieszanek mogą ulec zmianie w zależności od dostępności składników, nie zmienia to jednak przeznaczenia ani charakteru mieszanki.