Mieszanki sportowe

Boiskowa

Boiskowa

Klasyczna mieszanka traw przeznaczona do zakładania muraw i trawników intensywnie użytkowanych. Gęstość siewu 1kg/40m2...
Boiskowa BIS

Boiskowa BIS

Mieszanka polecama na tereny zielone, intensywnie użytkowane, położone na glebach słabszych. Gęstość siewu 1kg/40m2
Rekreacyjna

Rekreacyjna

Typowa mieszanka na tereny o umiarkowanie intensywnym użytkowaniu. Gęstość siewu 1kg/40m2
Sportowa

Sportowa