Mieszanki Autostradowe

Autostrada I

Autostrada I

Mieszanka przeznaczona do obsiewu pasów zieleni wzdłuż dróg i autostrad (w tym pasów rozdziału dróg i rowów przydrożnych) w zróżnicowanych w...
Autostrada III

Autostrada III

Mieszanka do szybkiej rekultywacji na grunty o średniej żyzności. Szczególnie przydatna do obsiewu rowów przydrożnych i melioracyjnych, mało...
Mieszanka Rekultywacyjna

Mieszanka Rekultywacyjna

Mieszanka na przydroża i pasy rozdziału dróg, ze wskazaniem na grunty suche.Odporna na wymarzanie i podwyższone zasolenie gleb. Gęstość siew...